SATCHWELL POLSKA WARSZAWA Sp. z o.o. - Automatyka wentylacji

Ważniejsze realizacje:

 • Układ automatyki wentylacji i monitoringu do systemu BMS oraz integracja z systemami automatyki budynku sal posiedzeń dla Kancelarii Sejmu RP.
 • System BMS rejestrujący i archiwizujący warunki klimatyczne pomieszczeń zwierzętarni Instytutu Biologii Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.
 • Układ automatyki wentylacji dla supermarketu API w Konstancinie - Jeziornej.
 • Układ monitoringu pracy systemów pompowych separatorowni tłuszczów na Stadionie Narodowym w Warszawie.
 • Układ automatyki central wentylacyjnych do separatorowni tłuszczów na Stadionie Narodowym w Warszawie.
 • Modernizacja układów sterowania central wentylacyjno - klimatyzacyjnych w budynku Galerii Rembielińska w Warszawie.
 • Modernizacja i przebudowa układów sterowania central wentylacyjnych VTS budynku zwierzętarni Instytutu Biologii Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.
 • Automatyka central wentylacyjno - klimatyzacyjnych WOLF dla fabryki Lotte Wedel w Warszawie.
 • System automatyki wentylacji oraz BMS rozbudowanego budynku zwierzętarni Instytutu Biologii Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.
 • System automatyki wentylacji/klimatyzacji oraz BMS biurowca Epacomp przy ulicy Hrubieszowskiej w Warszawie.
 • System automatyki budynku oraz BMS dla JLR Centrum - salonu samochodowego Jaguar, Land Rover i Aston Martin w Warszawie.
 • System automatycznej pracy układu pompowego i regulacji temperatury glikolu w systemie chłodniczym toru łyżwiarskiego w ośrodku sportowym w Tomaszowie Mazowieckim ( zlecenie firmy AASAN sp. z o.o. )
 • Modernizacja układu wentylacji w zakresie sterowania chłodem w fabryce kosmetyków L'oreal w Pruszkowie
  ( zlecenie firmy KBP sp. z o.o.)
 • Uruchomienie sytemu wentylacyjnego i klimatyzacji opartego na urządzeniach VTS CLIMA oraz DAJKIN stacji paliw CONCO JET w Warszawie przy ul. Modlińskiej ( zlecenie firmy REMBOR sp. z o.o.)
 • Uruchomienie sytemu wentylacyjnego i klimatyzacji opartego na urządzeniach VTS CLIMA w obiekcie Akademii Rolniczej w Skierniewicach ( zlecenie firmy REMBOR sp. z o.o.)
 • Automatyka w systemie wentylacji i klimatyzacji w Przychodni Okulistyki w Warszawie przy ulicy
  Grzybowskiej 6/10 ( zlecenie firmy VELDER sp. j. G. Rondio, J. Grz_dko )
 • Uruchomienie sytemu wentylacyjnego opartego na urz_dzeniach INVENSYS w jednym ze sklepów sieci H&M w obiekcie "Centrum Handlowe Targówek" ( generalny wykonawca Anlagebau Polonia sp. z o.o., zlecenie firmy Seli Polska sp. z o.o.)
 • 2004 r - wykonanie systemu automatyki wentylacji i klimatyzacji Przychodni Stomatologicznej TPSA w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej
 • 2004 r - automatyka sytemu wentylacji i klimatyzacji apteki przy ul. Orzyckiej 6 w Warszawie.
 • 2004 r - wykonanie systemu automatyki wentylacji w wydziale obsługi mieszkańców Urzędu Dzielnicy Targówek w Warszawie
 • 2004 r - wykonanie systemu oddymiania klatek schodowych wieżowca Spółdzielni Mieszkaniowej w Piastowie